Wyniki zawodów spławikowych - I tura

Regulamin przyznawania punktów w zawodach wędkarskich w dyscyplinie spławikowej wieloturowych o ” Tytuł Mistrza Koła” nr 59 „Costerina” w Kościerzynie.

1. Zawody wędkarskie składają się z trzech tur.
2. W każdej turze przyznaje się punkty tzw. duże plusowe, za zdobycie 1 miejsca 15 punktów lub więcej, zależy to od średniej ilości zawodników biorących udział w zawodach. Maksymalną ilość punktów należy ustalić przed I Turą zawodów. Następnie za 2 miejsce 14 , za 3 miejsce 13 itd.
3. Przy równej ilości punktów kilku zawodników przyznaje się duże punkty wszystkim takie same, lecz jeśli są przygotowane przez organizatorów pojedyncze egzemplarze pucharów lub nagród , o wyższości decyduje losowanie.
4. Zawodnik otrzymuje „0” punktów jeśli nie złowił żadnej ryby, lub jeśli ustalono maksymalną ilość punktów np. 15 , a w zawodach startowało 17 zawodników, to miejsce 16 i 17 również „0” punktów.
5. Do końcowej klasyfikacji sumuje się tzw. duże punkty z dwóch najlepszych tur, tj. można startować w trzech turach, ale tylko z dwóch najlepszych sumuje się punkty, jak też można startować w dwóch turach, wtedy tylko z tych dwóch tur sumujemy punkty. Im wyższa ilość punktów tym wyższe zajęte miejsce.
6. Przy jednakowej ilości dużych punktów, o wyższym miejscu decyduje suma punktów małych (waga) z wyszczególnionych dwóch tur zawodów.
7. Przy równej ilości punktów małych przyznaje się miejsce „ex aequo" według ogólnych przyjętych zasad.
8. Do końcowej klasyfikacji nie zalicza się tych zawodników , którzy startowali tylko w jednej turze zawodów.

Z niniejszym regulaminem należy zapoznać zawodników przed rozpoczęciem I tury zawodów.