Historia koła "Costerina"

Historia koła "Costerina"

Wędkarstwo jest jedną z najlepszych metod wypoczynku po pracy. Spełnia wszystkie warunki prawidłowej, czynnej rekreacji w doskonałych warunkach naturalnych. Aktywność ruchowa towarzysząca temu sportowi może stanowić czynnik zapobiegający powstawaniu niektórych chorób układu krążenia i układu nerwowego oraz zwiększający swoistą i nieswoistą odporność ustroju. Już Arystoteles mówił „Nic nie rujnuje silniej człowieka niż długotrwała bezczynność fizyczna”.

Wraz ze wzrostem mechanizacji i automatyzacji pracy, nieustannie zmniejszają się nasze wysiłki fizyczne. Toteż rekreacja fizyczna w czasie wolnym nie jest luksusem, ale koniecznością życiową.

Po udanej wyprawie wędkarz wraca syty wrażeń estetycznych, krajoznawczych i łowieckich. Wspomnienia sukcesów i niezapomnianych widoków – to wspaniały relaks po intensywnej pracy w ramach będących najczęściej zaprzeczeniem ideału higieny otoczenia.

Dodatkową zaletą wędkarstwa jest możność uprawiania go nie tylko w czasie urlopu, ale również w zwykły dzień roboczy, co można zaobserwować nad brzegami rzek i innych zbiorników wodnych. Nawet krótkotrwały parogodzinny pobyt nad wodą zapewnia lepszy odpoczynek, niż ten sam czas spędzony w bezruchu, w dusznym pomieszczeniu.

W roku 1948 z inicjatywy niewielkiej grupy entuzjastów sportu wędkarskiego powstała nasza organizacja: TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE W KOSCIERZYNIE. Pożółkłe kartki protokołu z zebrania założycielskiego budzą dzisiaj po latach uczucie zadumy nad tymi pionierami ruchu wędkarskiego, którzy zaledwie w dwa dni po zebraniu założycielskim delegatów w Tczewie zebrali się w Kościerzynie w dniu 30-kwietnia 1948 roku. Było ich zaledwie 29 osób.

Na owym historycznym już dzisiaj zebraniu pierwszy Zarząd ukształtował się następująco:

 • Inż. Leopold Różański - przewodniczący
 • Władysław Szulc - z-ca przewodniczącego
 • Edward Bożejewicz - sekretarz
 • Bernard Żółnowski - z-ca sekretarza
 • Franciszek Machu – skarbnik

Godzi się również przypomnieć nazwiska pozostałych członków – założycieli. Byli to:

Jan Godlewski, Michał Różański, Jan Sienkiewicz, Jan Sławny, Józef Łakomiał, Klemens Klasa, Józef Ilichowski, Jan Raniszewski, Franciszek Gusiewski, Paweł Szczypieński, Franciszek Kowalski, Alojzy Turzyński, Kazimierz Czapliński, Bronisław Kotłowski, Ignacy Kokot, Paweł Szalla, Ludwik Grzesik, Edwin Pepliński, Tadeusz Klimczyk, Klemens Pinker, Franciszek Dolny, Alojzy Zblewski, Franciszek Stolc, Jan Bunik.

Rok 1948 był w życiu narodu polskiego, który przeszedł okrutne lata walki i hitlerowskiej okupacji niezwykle ważny. Kończył się w zasadzie etap walk politycznych zakończony w grudniu tego roku kongresem zjednoczeniowym ruchu robotniczego. Sprzyjało to rozwojowi różnych form aktywizacji społecznej. Jednym z ogniw tego procesu było zrzeszenie członków – amatorów ruchu wędkarskiego. Zorganizowane formy wędkarstwa sprzyjały walce z rozpowszechnionym kłusownictwem, wprowadzały elementy zorganizowanej gospodarki wodnej zasobami, które Koło otrzymało w swoje władanie. Były to jeziora/ wg protokołu z XII 1953 r. /:Kapliczne, Gałęźne, Świniobudy, Wętfie oraz część rzeki Wierzycy, Wiercicy, i struga Kamionka.

Jednocześnie rozpoczęto systematyczne szkolenie członków koła. W dniu 16 sierpnia 1953 roku odbyły się na jeziorze Gałęźne pierwsze w historii naszego miasta zawody wędkarskie, na które przybyli przedstawiciele Zarządu Okręgowego Związku Wędkarzy w Gdańsku.  Do zawodów przystąpiło 27 członków Koła kościerskiego. I miejsce zajął Franciszek, Rekowski, który otrzymał w nagrodę komplet sprzętu wędkarskiego, II miejsce zdobył Walenty Stefaniak, III miejsce Władysław Chajewski.

Pierwsze zawody były jednocześnie okazją do oceny pracy Koła przez Zarząd Okręgu. Przedstawiciel Okręgu stwierdził, iż w skali województwa Koło kościerskie zajmuje II miejsce i wyraził podziękowanie za dużą sprawność organizacyjną Koła.

Na dzień 31 grudnia 1953 roku stan członków koła wynosił 92. Po objęciu obowiązków prezesa przez kol. Franciszka Machura przy wydajnej społecznej pomocy takich kolegów jak: Kałdan Franciszek, Stefaniak Walenty, Żółnowski Bernard, Krauze Franciszek, Bielecki Aleksander, Targowski Marcin, Wolik Franciszek, i wielu, wielu innych.

Koło kościerskie w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku uroczyście obchodziło dziesięciolecie swej działalności.  Trudności organizacyjne pierwszych lat po utworzeniu zostały przezwyciężone. Przystąpiono zarówno do werbowania nowych członków, ich szkolenia, jak również zwalczania kłusownictwa, a przede wszystkim już wtedy, prawie 60 lat temu do walki o ochronę naturalnego środowiska człowieka.

Walka z zanieczyszczeniami wód, to nie tylko walka ze śnięciem rybostanu, nie raz wręcz masowego, ale także walka z niszczeniem rozrodu i wzrostu ryb, z ograniczeniem ich wędrówki, z chorobami, zanikiem szlachetnych gatunków.

W X-lecie Koła PZW w 1958 roku liczba członków wzrosła już do 233. Wzrost liczbowy członków Koła PZW w Kościerzynie w minionym 60-leciu ilustrują następujące dane:

 • 1958 - 233 członków
 • 1970  -  422  - „ –
 • 1973 – 1200 – „ –
 • 1978  -  628  - „ –
 • 1988 - 781 - „ – w tym 53-młodzieży i 7 kobiet
 • 1998  -  543  - „ –
 • 2010  -  232 – „ –
 • 2011  -  278 – „ –
 • 2012  -  292 – „ –
 • 2013  -  314 – „ –
 • 2014  -  319 – „ –

Społeczna Straż Rybacka to domeny działalności wielu społeczników, spośród których na wymienienie zasługuje Jan Wolik, który był pierwszym komendantem SSR, oraz Alfons Żywicki, a w tym, że wędkarstwo kościerskie wciąż liczy się w okręgu gdańskim swoją pracę społeczną włożyli Franciszek Machut, Józef Plata, Bogusław Kaiser.

Nie sposób wymienić wszystkich tych, którzy w minionych latach otrzymali nasze najwyższe odznaczenia wędkarskie, dyplomy i wyróżnienia. Trzeba by tutaj wymienić kilkadziesiąt nazwisk, niektórzy z nich działają do chwili obecnej.

W 1998 roku koło wzbogaciło się o sztandar koła. Stało to się za prezesowania kol. Mirosława Maszka i Komitetu Fundacji Sztandaru, w którym pracowali: Józef Plata, Alfons Żywicki, Zenon Kuchta, Piotr Popowski, Henryk Daft, Błażej Barełkowski, Wojciech Barełkowski, i praktycznie cały zarząd działający w tym czasie. Jest tu miejsce, aby im serdecznie podziękować. Poczet sztandarowy uczestniczy w ważniejszych świętach państwowych, resortowych, kościelnych oraz w ostatniej drodze członków koła „na wieczne łowy”.

Koło aktywnie uczestniczyło w Rajdach Szlakiem Jezior Kaszubskich, w Jarmarku Wdzydzkim, Prezentacja Miast Bytów, Kartuzy, Kościerzyna, w zbiórce funduszy na Zamek Królewski, budowę Tysiąc Szkół, na Tysiąclecie, pomnik Józefa Wybickiego, oraz na budowę Szpitala w Kościerzynie, dając przy tym przykład prawdziwie obywatelskiej i patriotycznej postawy.

W swej ponad 60 - letniej działalności Koła możemy z satysfakcją stwierdzić, że zrobiliśmy wiele. Wędkarze z Kościerzyny są znani i szanowani zarówno w mieście jak i w Okręgu. Mamy przyjacielskie stosunki współpracy z zaprzyjaźnionymi kołami PZW: Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Skarszewy, Lubiana, Kartuzy.

Od 2005 roku jesteśmy gospodarzami Olimpiady Młodzieży Wędkarskiej, w której uczestniczą drużyny młodzieżowe wraz z opiekunami z okręgu gdańskiego i nie tylko. Organizujemy liczne imprezy wędkarskie, szkolimy młodzież.
W naszym działaniu mamy przychylność władz samorządowych i instytucji kulturalnych. Współpracujemy z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Urzędem Gminy.  Jesteśmy jednym z niewielu laureatów „Nagrody Burmistrza”.

Nasze dotychczasowe poczynania są skrupulatnie gromadzone i zamieszczane w kronice koła.

Oto kilka kart z kroniki:

6 września 2008 r. jubileusz 60 - lecia istnienia obchodziło koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Costerina” w Kościerzynie.  Z tej też okazji zorganizowano zawody wędkarskie a stawką był Puchar Wójta Gminy Kościerzyna. Startowało 29 zawodników w tym dwóch juniorów z kół Bytów, Czarna Dąbrówka, Lubiana, Skarszewy, Przywidz oraz Kościerzyna.

Wyniki:

 • 1 miejsce - Piotr Kluk z Bytowa
 • 2 miejsce - Wójcik Grzegorz z Kościerzyny
 • 3 miejsce - Borkowski Witold ze Skarszew
 • 4 miejsce - Gaszkowski Radosław z Kościerzyny
 • 5 miejsce - Andrzej Ruciński z Przywidza
 • 6 miejsce - Wieczorek Kazimierz z Kościerzyny

Następnie przy uroczystym wprowadzeniu sztandaru koła odbyło się spotkanie władz okręgowych oraz kół PZW z zaproszonymi gośćmi m/n Poseł na Sejm RP Zdzisław Czucha, władze samorządowe ziemi kościerskiej, były wojewoda pomorski Piotr Karczewski delegacje z zaprzyjaźnionych kół PZW oraz osoby dawniej pełniące funkcje w kole.

Obchody jubileuszu były świetną okazją by wyróżnić zasłużonych w rozwój wędkarstwa polskiego i tak Zarząd Główny w Warszawie przyznał kol. Henrykowi Daft „Złotą Odznakę z Wieńcem”, Zarząd Okręgu Gdańsk przyznał: „Medal za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Okręgu Gdańskiego” n/w:

 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Zdzisław Czucha
 • Burmistrz miasta Kościerzyna Pan Marcin Modrzejewski
 • Starosta Kościerski Pan Wiesław Baryła
 • Wójt Gminy Kościerzyna Pan Waldemar Tkaczyk

Dyplomem na drewnie:

 • Pani Barbara Wysiecka Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie

Prezes koła statuetką wyróżnił:

 • Tadeusz Kapicki
 • Henryk Daft
 • Dariusz Wesołowski
 • Sławomir Pobłocki
 • Katarzyna Majewska

Oraz sponsorzy:

 • Stanisław Młyński prezes Sieci Handlowej „Gryf”
 • Janusz Kuczkowski właściciel sklepu wędkarskiego