Egzamin na kartę wędkarską

Egzamin na kartę wędkarską

Egzamin na kartę wędkarską można zdawać w siedzibie Koła w Kościerzynie
(ul. Romualda Traugutta 7) w PIERWSZY i TRZECI WTOREK każdego miesiąca o godzinie 16:00.

Wymagane dokumenty:
- dowód tożsamości
- jedno zdjęcie
- dowód wpłaty kwoty 30 zł na konto: 85 1160 2202 0000 0001 7552 0677

Młodzież do lat 16-tu jest z opłaty zwolniona.