Uwaga!

Prezydium ZO wprowadza z dniem 17.03.2020 r. możliwość zakupu składek członkowskich ogólnozwiązkowych oraz na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2020 drogą bezgotówkową na konto bankowe okręgu.

- powyższa forma obowiązuje do końca trwania epidemii. W przypadku podjęcia decyzji opłacenia składek w tej formie należy postępować w następujący sposób:

1. Wykonać telefon do skarbnika Koła (wykaz Kół z numerami telefonu znajduje się na stronie internetowej Okręgu) Nr telefonu: 572 163 518 celem ustalenia rodzaju składki i wysokości opłaty.

2. Dokonać wpłaty na konto bankowe Okręgu PZW w Gdańsku: Bank Millennium 71 1160 2202 0000 0001 7552 0735.
W treści wpłaty należy wpisać imię i nazwisko, przynależność do kola wędkarskiego oraz rodzaj opłaconych składek.

3. Wpłata upoważnia wędkarza do wędkowania na wodach Okręgu PZW w Gdańsku (bez konieczności wklejania znaków) z zezwoleniem za rok 2019. Wędkarz podczas wędkowania musi posiadać wymienione zezwolenie, dowód opłaconej składki (można okazać go we telefonie komórkowym) oraz kartę wędkarską.

4. Po okresie karencji skarbnicy w kolach wkleją wędkarzom do legitymacji opłacone wcześniej składki, wydadzą zezwolenie wędkarskie na rok 2020, a pobiorą potwierdzenie zapłaty za wcześniej wykupione składki oraz zezwolenie 2019.

W przypadku nowowstępujących wędkarzy obowiązuje wpisowe zgodnie z Statutem PZW. Nowy członek PZW ma prawo skorzystać z powyższej metody opłacenia składek, a wówczas na łowisku będzie legitymował się kartą wędkarską, potwierdzeniem opłaty w tym i wpisowego, który zwalnia go na czas epidemii z posiadania zezwolenia. Następnie, po okresie karencji ma obowiązek zgłoszenia się do koła wędkarskiego z potwierdzeniem wykupionych składek celem zakupu legitymacji członkowskiej do której skarbnik koła wklei mu opłacone składki i wyda zezwolenie na rok 2020.

Na wędkarzach spoczywa obowiązek zgłoszenia się do kół wędkarskich w celu wklejenia do legitymacji wędkarskich znaków składek oraz otrzymania zezwolenia na rok 2020 w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia zakończenia epidemii i ogłoszenia tej daty w odrębnym komunikacie PZW zamieszczonym na stronie internetowej. Po przekroczeniu wyznaczonej daty tracą ważność dopuszczone na czas epidemii zezwolenia-potwierdzenia przelewów, a brak składek w legitymacji członkowskiej i zezwolenia na rok 2020 będzie traktowane na łowisku jak kłusownictwo.

Numer telefonu do Skarbnika koła nr 59: 572 163 518