Sprzątanie

05 lipca 2022 r. (wtorek) o godzinie 18:00 odbędzie się akcja wyciągania wyciętych gałęzi w linii brzegowej jeziora Gałęźne.
Pomocne nam będą pasy lub linki do spięcia większej ilości gałęzi.
Serdecznie zapraszamy!